Oktober

  • Alltid aktuella adresser med SPAR

    Posted by Administrator on 18 Oct 2016

    Statens personadressregister, SPAR, är ett offentligt register som omfattar alla personer folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. Med tjänsten SPAR-uppdatering, kontrolleras adresserna i ert register regelbundet och per automatik mot SPAR. Ni har alltid aktuella adressuppgifter till era medlemmar och minskar både arbete och onödiga kostnader för t ex utskick av medlemstidning och årsavisering som går till fel adress.

    Kontakta oss för mer information!

    Läs mer

There are 1 items on 1 pages.