Medlemsregister

Med Föreningssupports medlemsregister har ni full kontroll över era medlemmar, både gamla och nya. Det automatiska flödet ger minimalt med administration.

Bli medlem

"Bli medlem" är ett färdigt medlemsformulär som ni kopplar till er förenings hemsida. Den som ansöker om medlemskap blir direkt en del av föreningens medlemsregister och hanteras i det automatiska flödet

Medlemsregistrering
Min Sida

Min sida

Med ”Min sida” kan medlemmen själv uppdatera sina personuppgifter. Detta säkerställer att ni alltid har relevant information i ert medlemsregister och därmed ett korrekt underlag för t.ex. bidragsansökan och rapportering

Adressuppdatering med SPAR

Tack vare adressuppdateringar via SPAR (Statens personadressregister) har ert medlemsregister alltid rätt information och därmed ett korrekt underlag för t.ex. bidragsansökan och rapportering

SPAR
Schemalagd Registervard Crop

Schemalagd registervård

Schemalagd registervård är automatiska processer i systemet som rensar bort utträdda och avlidna medlemmar i föreningens medlemsregister. Detta hjälper er även följa GDPR.

Profilmärkningar

Medlemmarna kan kategoriseras in i grupper med hjälp av profiler som sedan används för t ex riktade epost- eller brevutskick, olika medlemsavgifter, etc.

Tags Crop
Distrikt Crop

Distrikt och lokalföreningar

Systemet stöder uppdelning av organisationer i upp till tre nivåer: Riks-, distrikt- och lokalförening.

Behörighetssystem

Behörighetssystemet gör det möjligt att ge tillgång till specifika delar av organisationen och till olika grader. På så vis kan exempelvis regioner och lokalföreningar enkelt administrera sina medlemmar.

Behorighetssystem Crop
Styrelse Crop

Styrelse och förtroendeuppdrag

Systemet har stöd för att konfigurera och tilldela styrelse-/förtroendeuppdrag inom organisationen. Detta möjliggör en enkel hantering och smidiga kommunikationsvägar till förtroendevalda.

Statistik och rapporter

Flertalet färdiga rapportvyer finns tillgängliga, baserade på historiska data. Detta ger er möjlighet att följa utvecklingen i verksamheten samt få korrekta underlag för exempelvis bidragsansökan och verksamhetsberättelse.

Statistics Crop

medlemssystemet med tusentals föreningar 1 000 föreningar använder medlemssystemet

Medlemsregister Fler än 200 000 medlemmar i systemet

Medlemsfakturering Över 2 miljoner betaltransaktioner per år

Komplett medlemssystem

Utforska medlemssystemet


Medlemsregister

 • Bli medlem från hemsida
 • "Min sida" för medlemmar
 • Adressuppdatering med SPAR
 • Schemalagd registervård
 • Profilmärkningar
 • Distrikt och lokalförening
 • Styrelse och förtroendeuppdrag
 • Statistik och exportfunktioner

  Till medlemsregister


Fakturering

 • Aviseringar
 • Medlemskort
 • OCR-fakturor
 • Inkomna betalningar
 • Felaktiga betalningar
 • Bokföringsunderlag
 • Fördelningsunderlag
 • Automatisk avprickning

  Till fakturering


Gåvor och insamling

 • Minnesgåva med gåvobrev 
 • Högtidsgåva med gåvobrev
 • Allmän gåva
 • Swish-, kort- och BG-betalning
 • Widget till hemsida

  Till gåvor och insamling