Kanslichef

I din befattning som kanslichef behöver du bra stödverktyg för att leda verksamheten och kansliets arbete på ett effektivt sätt. Medlemssystemet innehåller funktioner som avlastar organisationen och ger överblick och detaljerad medlemsstatistik i realtid, samtidigt som gällande lagar och regler efterlevs.

Automatiska flöden underlättar medlemshantering

Helt automatiska flöden för aviseringar, påminnelser och återvärvning förenklar medlemshanteringen och bidrar till att behålla medlemmarna i föreningen. Föreningssupports Medlemssystem är ett effektivt verktyg som frigör resurser till aktiviteter som skapar verklig medlemsnytta.

Exempel på mervärden för kansliet

  • Funktioner stödjer kanslipersonalens arbete
  • Stöd för organisationens arbete
  • Möjlighet till outsourcad medlemsadministration
  • Efterföljande av bestämmelser i PuL
  • Överblick av medlemsstatistik i realtid


Senast uppdaterad 15 augusti 2022

Medlemssystem för alla roller i din organisation

 

Vill du veta mer?Kontakta oss för en demo redan idag!


Boka personlig demo