Ordförande

I ditt uppdrag som ordförande behöver du bra beslutsunderlag för att kunna leda verksamheten och styrelsens arbete på bästa sätt. Medlemssystemet innehåller funktioner som ger dig både bred överblick och detaljerad medlemsstatistik i realtid, samtidigt som gällande lagar och regler efterlevs.

Automatiska flöden underlättar administrationen

Helt automatiska flöden för aviseringar, påminnelser och återvärvning förenklar administrationen och bidrar till att stärka relationen med varje medlem. Föreningssupports medlemssystem är ett effektivt verktyg som frigör resurser till aktiviteter som skapar medlemsnytta.

Exempel på mervärden för organisationen

  • Kostnadseffektiv medlemshantering
  • Kontinuitet och trygghet
  • Möjlighet till outsourcad medlemsadministration
  • Efterföljande av bestämmelser i GDPR
  • Överblick av medlemsstatistik i realtid


Senast uppdaterad 15 augusti 2022

Medlemssystem för alla roller i din organisation

 

Vill du veta mer?Kontakta oss för en demo redan idag!


Boka personlig demo