Tjänster

Våra tilläggstjänster för dig som vill ha ett helt automatiserat årsflöde. Med kunskap och förståelse för medlemshantering och kommunikation hjälper vi små och stora föreningar att göra det bästa av sina resurser. Sedan år 2000 samarbetar vi med patientföreningar, djurorganisationer, idrottsföreningar och många andra sammanslutningar.

 

  Tillväxt på kontot utan insats

  Automatiskt årsflöde

  Supportavtal anpassat efter behov

Senast uppdaterad 19 september 2022

Pengar till kontot
FS Betaltjänst
Om ni önskar minimera behovet av administrativ personal hos er, så kan ni välja att Föreningssupport tar hand om hela flödet från ny medlem till pengar på ert konto.

I vår mest kompletta lösning ingår hantering av era betalningar, avstämningar, felbetalningar, bokföringsunderlag och utbetalning. Vi tar hand om allt, övervakar och ser till att ni får pengarna på ert konto.

Vill ni själva ta hand om allt eller delar av betalningsflödet så kan ni självklart göra det.


Brevutskick
FS Print och distribution

Vår brevtjänst gör det enkelt för dig att göra stora brevutskick (eller små..!). 

Fakturamodulen och Medlemsregistret är vad som behövs för att generera ett utskick till alla eller delar av era medlemmar, blivande medlemmar, stödmedlemmar, etc. När ni har skapat ert utskick med hjälp av systemets mallar och godkänt för tryck så skickas det till tryckeriet. De trycker, kuverterar, sorterar och lämnar över till Postnord för leverans. 

Från systemet kan du automatiskt skicka fakturor, välkomstbrev, medlemskort och brev. Vill du göra något utöver grundutbudet hjälper vi självklart till med det. Det kan t.ex. vara ackrediteringskort, broschyrer eller liknande.


Ny hemsida?
FS Webbplats

Tillgänglighetsanpassad webbplats, värva medlemmar, öka engagemanget, synas på webben varje dag!

Kraven på hemsidor ökar ständigt, oavsett om det gäller säkerhet, funktionalitet eller användarvänlighet.

Låt oss göra det svåra enkelt för er. Vi har full kontroll på koden och kan garantera en hållbar och tillgänglig webbplats.


Läs mer om FS Webbplats

 

Vill du veta mer?Kontakta oss för en demo redan idag!


Boka personlig demo