Tjänster

Våra tilläggstjänster för dig som vill ha ett helt automatiserat årsflöde. Föreningssupport erbjuder föreningar betaltjänster, lösningar inom print och distribution samt hemsida.

  Tillväxt på kontot utan insats

  Automatiskt årsflöde

  Supportavtal anpassat efter behov

  Synlig med användarvänlig hemsida

Senast uppdaterad 04 januari 2024

Pengar till kontot

FS Betaltjänst

Om ni önskar minimera behovet av administrativ personal hos er, så kan ni välja att Föreningssupport tar hand om hela flödet från ny medlem till pengar på ert konto.

I vår mest kompletta lösning ingår hantering av era betalningar, avstämningar, felbetalningar, bokföringsunderlag och utbetalning. Vi tar hand om allt, övervakar och ser till att ni får pengarna på ert konto.

Vill ni själva ta hand om allt eller delar av betalningsflödet så kan ni självklart göra det.


Brevutskick

FS Print och distribution

Vår brevtjänst gör det enkelt för dig att göra stora brevutskick (eller små..!). 

Fakturamodulen och Medlemsregistret är vad som behövs för att generera ett utskick till alla eller delar av era medlemmar, blivande medlemmar, stödmedlemmar, etc. När ni har skapat ert utskick med hjälp av systemets mallar och godkänt för tryck så skickas det till tryckeriet. De trycker, kuverterar, sorterar och lämnar över till Postnord för leverans. 

Från systemet kan du automatiskt skicka fakturor, välkomstbrev, medlemskort och brev. Vill du göra något utöver grundutbudet hjälper vi självklart till med det. Det kan t.ex. vara ackrediteringskort, broschyrer eller liknande.


Hemsida till föreningen

FS Hemsida

Med en användarvänlig hemsida till föreningen eller förbundet värvar ni fler medlemmar, ökar engagemanget och gör er synliga på webben varje dag!

För enklare hemsidor tillgodoser vi grundmallar för att snabbt komma igång. Vid behov av en större webbplats tar vi fram webbdesign och koncept tillsammans med er, efter en nuläges-analys och kartläggning av målen.

Vi använder enkla webbverktyg och erbjuder även mer avancerade utbildningar till administratörer och webbredaktörer.


Mer om hemsida hos Föreningssupport

 

Vill du veta mer?Kontakta oss för en demo redan idag!


Boka personlig demo