FS Print och distribution

Vår brevtjänst gör det enkelt för dig att göra stora brevutskick (eller små).

FS Print och distribution

Fakturamodulen och Medlemsregistret är vad som behövs för att generera ett utskick till alla eller delar av era medlemmar, blivande medlemmar, stödmedlemmar, etc. När ni har skapat ert utskick med hjälp av systemets mallar och godkänt för tryck så skickas det till tryckeri av oss. De trycker, kuverterar, sorterar och lämnar över till Postnord för leverans. 

Från systemet kan du automatiskt skicka fakturor, välkomstbrev, medlemskort och brev. Vill du göra något utöver grundutbudet hjälper vi självklart till med det. Det kan t.ex. vara ackrediteringskort, broschyrer eller liknande.

Aviseringar