Paket - Förbund/Förening Plus

"Förbund/Förening Plus" passar förbundet eller föreningen som vill automatisera, förenkla och säkra upp hantering och administration kring sina medlemmar och föreningens ekonomi. Eftersom våra system finns på webben är ett användarkonto allt som behövs. När ni byter medlemsansvarig eller kassör är det enkelt att bara tilldela en ny behörighet och fortsätta där tidigare ansvarig slutade. Inga installationer eller backup behövs.

Automatiska flöden

Medlemssystemets automatiska flöden ger mer tid till att fokusera på verksamheten, något som förstås är lika viktigt i den mindre föreningen som i det stora förbundet.

Med Föreningssupports faktureringstjänst sköts avisering, avstämning, påminnelser och felbetalningar utan insats av er. Fakturering görs med OCR via e-post eller brev. Betalning via e-postfaktura, kort eller pappersfaktura.

Med hjälp av automatisk adressuppdatering via SPAR så förenklas processen med adressuppdateringar och underhåll i registret.

 

Medlemskommunikation

"Bli medlem via webben" är ett formulär som ni kopplar till er webbplats. Den som ansöker om medlemskap blir direkt en del av medlemsregistret och hanteras i det automatiska flödet. Medlemmarna kategoriseras med hjälp av profiler som sedan används för t ex riktade e-post- eller brevutskick, olika medlemsavgifter, etc.

Via "Min sida" kan medlemmen själv uppdatera adress, intresseområden mm. Min sida kopplas till er webbplats.

Funktionen för grupputskick via e-post är en kostnadseffektiv lösning för snabb och smidig kommunikation med medlemmarna. Genom att göra urval kan ni välja att endast nå ut till vissa medlemmar.

Förbund

Det går att bygga upp en organisationsstruktur med förbund, distrikt och lokalföreningar i samma system men med olika behörigheter. Vi anpassar efter era önskemål och behov. Vi kan även erbjuda supportavtal för stöd till förbundets föreningar.

 

Bokföring

Tilläggsmodul som passar även den mest ovane bokföraren i den mindre föreningen. Tack vare förenklade begrepp blir det lättare att förstå flödet, och snabbknappar för de vanligaste verifikaten gör systemet smidigt och lättarbetat.

 

I paketet ingår:

  • Bli medlem via er webbplats
  • Min sida för adressändringar, mm
  • E-postutskick från systemet
  • Föreningssupports faktureringstjänst
  • Faktura med OCR-nummer
  • Fakturering via e-post eller brev
  • Betalning via e-postfaktura, kortbetalning eller faktura
  • Komplett flöde med hantering av påminnelser och felbetalningar

 

Kontakta oss!