Medlemssystem för hela organisationen

Ett medlemssystem möjliggör en bättre samordning och samarbete mellan föreningens olika funktioner och grupper

Senast uppdaterad 09 februari 2023

Ordforande Circle

Ordförande

I ditt uppdrag som ordförande behöver du bra beslutsunderlag för att kunna leda verksamheten och styrelsens arbete på bästa sätt. Medlemssystemet innehåller funktioner som ger dig både bred överblick och detaljerad

Administrator

Kassör

För dig som är kassör ger medlemssystemet all statistik och alla rapporter du behöver. Överskådligt och enkelt får du tillgång till status för betalningar, påminnelser och avslutade medlemmar, vilket ger underlag fö

Medlemsansvarig Circle

Medlemsansvarig

Föreningssupport Medlemssystem hjälper dig som är medlemsansvarig. Blivande medlemmar anmäler sig själva direkt på föreningens hemsida. Avisering och utskick av medlemskort sker helt automatiskt, med information som

Kanslichef Circle

Kanslichef

I din befattning som kanslichef behöver du bra stödverktyg för att leda verksamheten och kansliets arbete på ett effektivt sätt. Medlemssystemet innehåller funktioner som avlastar organisationen och ger överblick oc

Kommunikator Circle

Kommunikatör

Du som är kommunikatör får ett kraftfullt verktyg med Föreningssupports medlemssystem. Med flera vägar och möjligheter att informera och inspirera kan du hålla kontakten med föreningens medlemmar under hela kalender