Underlätta för styrelsen

Ett medlemssystem kan erbjuda många fördelar för styrelsen i en förening eller förbund. Från ökad insyn och kontroll till automatisering av administrativa uppgifter och bättre rapportering och analys av medlemsdata. Läs vidare för att ta reda på hur ett medlemssystem kan hjälpa er styrelse att bli mer effektiv och produktiv.

Föreningssupport Medlemssystem

Större insyn och mer fokus

Med hjälp av ett medlemssystem kan styrelsen lätt få en överblick över föreningen välmående. Genom minskad administration frigörs tid och resurser, styrelsen kan istället fokusera mer på strategiska frågor och organisationens verksamhet.

Förbättrad kommunikation

Medlemssystemet gör det lätt för styrelsen att kommunicera med medlemmarna på ett effektivt sätt, till exempel genom att skicka ut e-postmeddelanden eller sms. Detta underlättar för styrelsen att hålla medlemmarna uppdaterade om organisationens aktiviteter och evenemang.

Effektivare administration

Medlemssystemet kan automatisera många administrativa uppgifter, till exempel hantering av medlemsavgifter och registrering av nya medlemmar. Detta sparar tid och minskar risken för fel.

Bättre rapportering och analys

Med hjälp av medlemssystemet kan styrelsen få tillgång till detaljerade rapporter från medlemsregistret, till exempel:

  • Antal nya medlemmar.
  • Utveckling av medlemskapet över tid.
  • Medlemmarnas engagemangsnivå.

Detta ger styrelsen viktig information för att kunna fatta strategiska beslut.

Ökad medlemsengagemang

Med ett modernt medlemssystem kan styrelsen erbjuda en smidig plattform där medlemmar exempelvis själva kan uppdatera kontaktuppgifter och hantera sitt medlemskap i föreningen. I systemet kan medlemmar även erbjudas utöka sitt engagemang via exempelvis familjemedlemskap, gåvor och anmäla sig till föreningsaktiviteter.

Ett säkert medlemssystem

Styrelsen måste enligt GDPR säkerställa att medlemmarnas personliga information är skyddad, till exempel genom att använda säkerhetsfunktioner som lösenordsskydd och kryptering av data i medlemssystemet.

Vill du veta mer?

Senast uppdaterad 26 april 2023

Umbraco Utbildning Hos PCF
3 oktober 2023

Utbildning i webb hos Prostatacancerförbundet

I veckan har vi varit hos Prostatacancerförbundet och utbildat lokalföreningar i webbverktyget Umbraco.

Läs mer

Medlemssystem Fördelar För Medlemmar
9 maj 2023

Medlemssystemets fördelar för medlemmar

Att ha ett medlemssystem är en viktig del av en välfungerande föreningsverksamhet. Genom medlemssystemet kan medlemmar få tillgång till viktig information såsom nyheter, evenemang och annat som rör föreningen. Dessutom kan medlemssystemet hjälpa medlemmar att hantera sitt eget medlemskap.

Läs mer

Medlemskommunikation
4 april 2023

Mindre administration för dig på kansliet

Vi tittar närmare på medlemssystem och dess fördelar för ett kansli. Ett medlemssystem kan underlätta hanteringen av medlemsregistret och förenkla viktiga uppgifter som medlemsadministration och kommunikation med medlemmarna. Det kan också bidra till ökat medlemsengagemang och förbättra hanteringen av medlemsavgifter, samtidigt som det säkerställer hög säkerhet och dataskydd.

Läs mer


Alla inlägg